Vores ydelser

Havebesøget omhandler hvordan træer og buske kan beskæres og vi kommer med input til erstatningsplanter, hvis det ønskes. Vi kan også tage stilling til udtynding og rydning af den eksisterende beplantning.

Ved en haveskitse kan kunden vende egne ideer med havearkitekten, som så giver feedback på disse ideer. Vi ser andre muligheder og kan gennemskue udfordringerne.

I nogle tilfælde vil dette besøg give en afklaring hos kunden; andre gange vil det være fornuftigt at få ideerne tegnet igennem med en skitse, så form og funktion går op i en højere enhed.

I skitsen er alle elementer i haven placeret, f.eks. drivhus, urtehave, alle bede med plantetema, terrasser. Der er taget stilling til læ, adgangsforholdene er gennemtænkt, placering af vandbassin, tørreplads, gynge, trampolin, bålplads mm. Mange gange kan kunderne fint selv arbejde videre med sådan en haveskitse. Nogle gange kan anlægsgartneren lægge belægningen ud fra denne.  I haveskitsen har vi overordnet taget stilling til beplantningstypen, f.eks. roser og stauder, rododendron og stauder, præriebed, område med blomstrende buske, placering af større træer osv.

Med en haveplan, vil alle planter være beskrevet og angivet. Belægningen vil være gennemtegnet. Og der kan nemt indhentes priser på planter og belægning. Og i langt de fleste tilfælde kan en anlægsgartner give pris på anlæggelse af hele haven ud fra en haveplan.

Havebesøg. Pris 2.850 kr. inkl. moms.
Kørsel efter statens takster

 • Inspiration, rådgivning og gode råd på stedet til den allerede anlagte have.
 • Havebesøget kan f.eks. omhandle beskæring og planteforslag.
 • Du bedes afsætte 1 – 1,5 time til havebesøget.

Haveskitse tegnet på stedet. Pris 3.750 kr. inkl. moms
Kørsel efter statens takster

 • Skitsen udarbejdes på baggrund af kundens opmåling.
 • Haveskitsen på stedet udføres af Karen Dahl og Mette Rønne. Der skal afsættes 2-3 timer til havebesøg og skitsetegning.

Haveskitse. Pris fra 7.7oo kr. inkl. moms.
Kørsel efter statens takster

 • Skitsen udarbejdes på baggrund af kundens opmåling og et havebesøg, hvor ønsker og ideer bliver fremlagt.
 • Haveskitsen viser havearkitektens forslag til havens fremtidige udformning og indretning.
 • Haveskitsen får haven til at hænge samen i form og indhold og der tages stilling til det overordnede plantevalg.
 • Haveskitsen kan indeholde placering af terrasser, stier, bedenes placering og formgivning, placering af fx drivhus, træer, trampolin, adgangsforhold.

Hvis det er en mindre del af haven, ring til havearkitekten og hør om pris.

Haveplan. Pris fra 11.600 kr. inkl. moms.
Kørsel efter statens takster

 • Haveplanen udarbejdes på baggrund af kundens opmåling.
 • Haveplanen viser havearkitektens forslag til havens fremtidige udformning og indretning.
 • Du får udarbejdet en farvelagt haveplan med detaljeret planteliste og belægningsløsninger.
 • Alle planter er beskrevet med både antal og nr., samt deres latinske og danske navne.
 • En belægningsplan med angivelse af flisetype og mønster kan indgå.
 • I haveplanen kan endvidere indgå løsningsforslag til mindre niveauforskelle.

Ved at få udarbejdet en haveplan minimeres risikoen for fejldisponeringer og uheldige indkøb.

Havens Arkitekter yder 10 % rabat på ovennævnte priser til medlemmer af Haveselskabet. Ved Haveplan omfatter rabatten dog ikke kørsel, som vil blive afregnet efter Statens takster.

Opmålingstips

Det er vigtigt, at du har opmålt haven og lavet en målfast tegning i forholdet 1:100, hvor eksisterende bygninger og belægning er tegnet ind. Det er ikke svært, bare man husker, at 1 cm på tegningen svarer til 1 meter i virkeligheden.

Er haven så stor, at 1:100 er upraktisk, kan man anvende forholdet 1:200, hvor 1 cm på tegningen svarer til 2 meter i virkeligheden. Det er en fordel at bruge almindeligt ternet papir eller såkaldt millimeterpapir.

Vi har lavet en vejledning til opmåling, som du kan hente på linket nedenfor.

Download opmålingsvejledning

Kommunale ejendomsregistreringer

Matrikelkort på nettet

Kontakt havearkitekten