Hvornår er en have dejlig, hvornår er en have smuk og rar at opholde sig i og hvornår er vedligeholdelsen overkommelig?
Det er selvfølgelig op til hver enkelt at vurdere. Men Havens Arkitekter kan med vores mange års erfaring give et godt bud på, hvordan alle disse krav kan opfyldes.

Med udgangspunkt i kundens ønsker forholder vi os til de eksisterende forhold som husets arkitektur, til omgivelserne, til evt. eksisterende beplantning/belægning og til jordens beskaffenhed. Alt det har vi med i vores overvejelser, når der skal anlægges en ny have. Og meget vigtigt, så har vi altid en god dialog med kunden på stedet.

Vi lægger vægt på en god struktur i haven evt. med forskellige områder/haverum, der indeholder forskellige stemninger og forskellige funktioner. Helt kort ønsker vi at form og funktion gå op i en højere enhed. Ved at lave en rumlig analyse af de eksisterende forhold, finder vi ofte elementer på stedet, der er interessant at understrege. Det kan være noget ved husets udtryk eller omgivelser, evt. omgivelserne ude for matriklen. Vi kan også skabe de spændende oplevelser, hvis der ikke lige umiddelbart er noget spændende at hægte sig op på. Til dette er planterne vores overvejende redskab.

Vi lægger vægt på, at plantesammensætningen har et spændende og smukt udtryk, gerne hele året, dog med højdepunkter forår, sommer og efterår. Om vinteren skal en have også være interessant. Ved den rette plantesammensætning og design opnås en harmonisk og lav arbejdsindsats til vedligeholdelse, hvilket er et standardkrav fra langt de fleste.

Et element i haveindretning hører belægningen til. Ved at give belægningen opmærksomhed kan indtrykket og den samlede oplevelse forstærkes og understreges. Belægningen fylder i dag mange m2 i enfamilieshuse og er en forholdsvis stor økonomisk post. Ved at tænke kreativt med materialevalg, størrelser på belægningssten, kan man opnå smukke og interessante flader, der passer til huset og belægningens funktioner.

Lokal afledning af regnvand, LAR, er et krav fra mange boligområder. Det indgår i langt de fleste af vores opgaver i dag som en helt naturlig del. Bare det, at man har flere bede og måske mindre belægning, er der taget hensyn lokal afledning af regnvand. Nogle steder kræver det dog et større indgreb, som f.eks. hvis jordbunden er meget lerholdig eller huset ligger lavere end omgivelserne.

På vores inspirationssider kan du se eksempler på de forskellige temaer, som vi arbejder med.