Vand og LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Vand i haven er som bekendt fyldt med mange dejlige oplevelser. Himlen der spejler sig, en sagte rislen, fuglene der drikker og bader. Flotte koikarper og mindre guldfisk er også en stor fornøjelse for mange. Mulighederne er her mange. Vi kan henvise til anlægsgartner Lars Junckers bog om Vand i haven til udformning og opbygning.

Vi arbejder, som en helt naturlig del af vore fag, med Lokal Afledning Regnvand, når vi rådgiver. Bl.a. rådgiver vi at anvende faste belægningflader i det omfang, det er nødvendigt. Ved at anlægge beplantede bed, er det større mulighed for Lokal afledning af Regnvand. Da de omliggende flader bør i de tilfælde det er muligt, have fald mod bede. Græsplænen kan skålformes så vandet i perioder kan lægge sig i denne fordybning. Vi arbejder positivt med udfordringen i klimaforandringen, som giver større nedbør.

Vedrørende LAR (Lokal Afledning af Regnvand), kan vi henvise til Haveselskabet, der har udarbejdet materiale til brug for den private haveejer, fx i temasiden: Brug dit regnvand i haven